De volgende cursussen worden gegeven bij de KNV-EHBO Delfzijl.


Basiscursus Hulpverlener + Reanimatie + AED + EHAK

Inclusief verbandleer en kleine ongevallen
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u niet moet doen.
De nadruk ligt op de praktijk, om het oefenen zo echt mogelijk te maken, worden Lotusslachtoffers ingeschakeld. Deze cursus wordt afgesloten met een examen van het oranje kruis.

Herhalingslessen Hulpverlener + Reanimatie + AED + EHAK

Jaarlijks dienen de eerste hulpverleners aan hun competentie van het EHBO te voldoen.
Dit gebeurt dan tijdens de herhalingslessen van 5 avonden per jaar. Ook is het mogelijk dit in een dagcursus te volgen.

Vraag naar de mogelijkheden.

De cursus EHBDD.

Eerste hulp bij drank en drugs

Om bij evenementen hulp te mogen verlenen heb je het certificaat EHBDD nodig. Deze cursus behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor is een instructeur opgeleid om de cursus te mogen geven.

AED + Reanimatie (certificaat)

Hiervoor is geen eenheidsdiploma voor noodzakelijk. Maximale groepsgrootte bij aanvang 6 personen.

EHBO bij kinderen (certificaat EHAK)

Deze cursus zal worden gegeven op aanvraag.
Eerste hulp aan kinderen richt zich op twee leeftijdsgroepen:

  • het jonge kind van 0 tot 1 jaar
  • het kind van 1 tot 8 jaar

Minimale groepsgrootte bij aanvang 8 personen.

EHBO bij sport (module bij het basis EHBO onderwijs)

Verantwoorde sportoefening is van grote betekenis voor het behouden en bevorderen van de gezondheid.
Naast gunstige effecten, verbonden aan het beoefenen van sport zijn echter ook risico’s verbonden in de vorm van sportblessures.
In deze cursus leert men omgaan met sportletsels, stoornissen in de vitale functies en preventie.

BHV Bedrijf Hulp Verlening

Tijdens deze cursus wordt beperkt EHBO bij gegeven in levensreddende handelingen (herhaling).
Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u vrijstelling krijgen voor het onderdeel EHBO.

Eerste Hulp langs de lijn (certificaat)

Deze cursus kan worden georganiseerd door onze EHBO vereniging in samenwerking met de voetbalvereniging in hun omgeving.
Het is ook mogelijk dat voetbalverenigingen voor hun eigen leden een cursus organiseren met medewerking van een instructeur Eerste Hulp.

Levensreddende handelingen (certificaat)

Tijdens deze cursus leer je op een verantwoorde manier levensreddende handelingen toe te passen en te reanimeren.